Zberné Suroviny A.s, Zlaté Moravce

Zberné Suroviny A.s
Továrenská 51
953 01 Zlaté Moravce
Nitriansky Kraj

Popis

Web stránka Zberné Suroviny A.s je

Od počiatku tohto vstupu dochádza k významnejšiemu rozvoju. Nové investície boli zamerané najmä na obnovu a skvalitnenie dopravnej a manipulačnej techniky, spracovateľských technológií a komplexný rozvoj prevádzok. Kvalitatívne zmeny nastali tiež v organizačnej štruktúre a v personálnom obsadení nosných profesií, čo sa odrazilo v značnom posilnení pozície spoločnosti na trhu druhotných surovín.


Popis spoločnosti
Zberné suroviny a.s. je v jednou z najvýznamnejších dcérskych spoločností zoskupenia DEMONTA Trade SE. Na slovenskom trhu je dlhodobo etablovanou firmou (založená v roku 1948), zameranou na výkup, spracovanie a predaj recyklovateľných materiálov. Od vzniku pôsobila v rôznych organizačných formách v závislosti od vývoja slovenského hospodárstva.
Nami vykonávané činnosti majú veľký celospoločenský význam v oblastiach zachovávania recyklovateľných zdrojov surovín a vytvárania pozitívnych ekologických podmienok. Za účinnej podpory a účasti všetkých pracovníkov organizácie budujeme systém manažerstva kvality. ZBERNÉ SUROVINY a.s.
je spoločnosť so 60-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia.Po kapitálovom vstupe DEMONTA Trade SE sa rozšírili možnosti spolupráce s partnermi v rámci Európskeho spoločenstva.
Kľúčové slová:
Zberné Suroviny, Zberový Papier, Zber Batérie, Zberanie Elektronické Zariadenia, Zber Sklo, Zber Farebné Kovy, Zber Odpad, Recyklovatelne Materiali, Zber Umelé Hmoty, Zberanie Odpady Z Plastov, Odpadového Skla, Neželezných Kovov, Odpadove Papiera, Zber Odpadok
Pridajte obrázky

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Zberné Suroviny A.s!

Viete Zberné Suroviny A.s? Potom podeľte svoj názor.

zsza.sk filiálky v okolí

 1. Továrenská 210
  935 28  Tlmače
 2. Kalné
  036 01  Martin
 3. Pod Kalváriou 1598
  955 01  Topoľčany
 4. Štúrova 151
  949 01  Nitra
 5. Geňa 46
  934 01  Levice