Univenta S.r.o. Trenčín

aktualizované pred viac ako 2 rokmi

Popis

Web stránka Univenta S.r.o. Trenčín je

Výroba niektorých našich komponentov sa realizuje v nadštandardných podmienkach s použitím najmodernejšej CNC technológie. Technológia výroby patrí svojimi parametrami k špičke a umožňuje dosahovať vysokú kvalitu výrobkov. Stroje riadené CNC technológiou spolupracujú konštrukčným programom na oddelení technickej prípravy výroby a výroba beží na dvojsmennú prevádzku.
Výroba disponuje modelovacím programom SOLID-EDGE, softwarom špecializovaným pre návrh produktov v 3D prostredí a je priamo prepojený s tvorbou výkresovej a technickej dokumentácie. Ako technologický líder na trhu používame kvalitné materiály a precízne riadenie kvality podľa certifikátu ISO 9001:2000.
Záruka najvyššieho stupňa kvality a komfortu umožňuje spoločnosti UNIVENTA poskytovať na tieto systémy nadštandardnú záruku 10 rokov. Všetky materiály vyhovujú prísnym hygienickým a technickým normám, čo v konečnom dôsledku prináša energetickú a finančnú úsporu.


Popis spoločnosti v angličtine
Production of some of our components are made in the above standard conditions using the latest CNC technology. The production technology is the tip of its parameters, and allows for a high quality product. CNC-controlled machine technology design program together our technical preparation of production and production runs for two-way traffic.
Manufacturing has a modeling program SOLID-EDGE, specialized software to design products in a 3D environment is directly linked to the creation of drawings and technical documents. As a technology leader in the market we use quality materials and meticulous quality control according to ISO 9001:2000.
Guarantee the highest level of quality and comfort UNIVENTA enables these systems to provide long-term guarantees for 10 years. All materials meet stringent sanitary and technical standards, which ultimately brings energy and cost savings.
Kľúčové slová:
Tepelná Technika, Kompresory, Výroba Strojov, Solárne Systémy, Čerpadlá, Vykurovacie Systémy, Tepelné Čerpadlá, Podlahové Vykurovanie, Vykurovanie, Kotle, Alternatívne Vykurovanie, Stenové Vykurovanie, Vykurovacia Technika, Solárne Kolektory, Výroba Kotlov, Plynové Kotle, Kondenzačné Kotle, Kanalizačné Systémy, Podlahové Konvektory, Tepelná Energia

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Univenta S.r.o. Trenčín!

Viete Univenta S.r.o. Trenčín? Potom podeľte svoj názor.

Facebook
Twitter

univenta.sk filiálky v okolí

 1. Šoltedovéj 11
  010 01  Žilina
 2. Štúrova 75
  949 01  Nitra
 3. Nad Plážou 17 B
  974 01  Banská Bystrica
 4. Vyšný Kubín 2
  026 01  Vyšný Kubín
 5. Elektrárenská 1
  831 04  Bratislava