Slovwood Ružomberok, A.s.

Slovwood Ružomberok, A.s.
BYSTRICKÁ CESTA 1
034 01 Ružomberok
Žilinský Kraj

Popis

Web stránka Slovwood Ružomberok, A.s. je

Naša spoločnosť si uvedomuje, že lesy sú národným bohatstvom a drevo pochádzajúce z nich nemôžeme považovať len za predmet ekonomických záujmov. Lesy musia aj naďalej ostať zachované aj pre ďalšie generácie. Veľký dôraz preto kladieme na pôvod nakupovaného dreva.
Zásadne nenakupujeme drevo z tzv. kontroverzných zdrojov.
Naša spoločnosť podporuje certifikáciu lesa, t.j. také postupy obhospodarovania lesa, ktoré zaručujú trvalo udržateľný les.


Popis spoločnosti
Spoločnosť SLOVWOOD Ružomberok, a.s. začala svoju činnosť 1. júla 2002. Jej hlavnou úlohou bolo a je nakupovať drevo pre potreby celulózo-papierenskej spoločnosti Mondi SCP, a.s. Drevo, ako základná surovina pre výrobu celulózy a papiera pochádza z lesov.
Lesy Slovenska tvoria približne 40 % územia a ich celkový stav je výsledkom hospodárenia predchádzajúcich generácií, ktoré lesy zakladali, pestovali, ochraňovali a až následne využívali drevnú hmotu pre svoje potreby vždy v rozumnej miere. Snahou našej spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, a. s. je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a napomáhať vytvárať podmienky pre uspokojovanie potrieb súčasnej generácie a zároveň budúcich generácií.
Nákupom dreva kontrolovaného pôvodu a certifikovaného dreva dbáme o naše prírodné bohatstvo - lesy. Organizáciou konferencií s problematikou lesného hospodárstva a životného prostredia posúvame hranice vo vede a v praxi ďalej.
Kľúčové slová:
Priemysel, Výroba, Drevo, Lesníctvo, Výroba Papiera, Nákup Dreva, Obhospodarovanie Lesov, Výroba Celulózy, Ihličnaté Vlákninové Drevo, Listnaté Piliarske Výrezy, Listnaté Vlákninové Drevo
Pridajte obrázky

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Slovwood Ružomberok, A.s.!

Viete Slovwood Ružomberok, A.s.? Potom podeľte svoj názor.