Tatrakon, Spol. S R.o., Poprad

Tatrakon, Spol. S R.o.
Alžbetina 23
058 01 Poprad
Prešovský Kraj

Popis

Web stránka Tatrakon, Spol. S R.o. je

Konzervárenstvo má v podtatranskom regióne dlhoročnú tradíciu. Po znárodnení bývalého podniku TATRA -továreň na likéry, vznikla výrobňa na spracovanie lesného ovocia, húb a šípok. Obdobie rokov 1966-1970 je obdobím zmien vo výrobnom programe. Vtedajšia výrobňa sa stáva samostatným závodom v rámci Frucony n.p., Prešov. Rozširuje sa sortiment výrobkov na mäsové nátierky, cestovné občerstvenie a hotové jedlá.


Popis spoločnosti
Závod sa postupne pretransformoval do dnešného subjektu TATRAKON, spol. s r.o., Poprad. Ročne sa vyprodukuje cca 5 000 ton výrobkov, ktoré tvoria mäsové a hydinové nátierky, mäsové nárezy, hotové jedlá a výrobky racionálnej výživy.
V posledných rokoch sa v spoločnosti preinvestovali značné finančné prostriedky na modernizáciu výrobného zariadenia, zdokonalenie technologických postupov, inováciu výroby, čo prispelo aj k tomu, že Tatrakon, spol. s r.o., Poprad sa stal prvým držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2000 vrátane návrhu a vývoja a identifikačné číslo prevádzkárne SK 611 ES pre výrobu pasterizovaných a sterilizovaných mäsových výrobkov v hermeticky uzavretých obaloch, ich skladovanie a uvádzanie na trh v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch Európskej únie.
Získaný certifikát zaväzuje všetkých zamestnancov spoločnosti udržiavať vysokú úroveň zabezpečovania kvality a tým uspokojiť aj najvyššie nároky Vás, našich ctených zákazníkov.
Popis spoločnosti v angličtine
Canning industry has a long-term tradition in the Tatras region. After the nationalization of the former company TATRA - distillery, it was transformed into a manufacture for the processing of forest fruit, mushroom and wild rose hip. The period of 1966-1970 brought about changes in the production program. The manufacture attained the status of a separate plant within the company Frucona n.p.
Prešov. It extended its production line by meat spreads, travel outfit and ready-to serve meals. The plant has gradually grown into the current entity of TATRAKON, spol.
s r.o., Poprad. Its annual output is approximately 5000 tons of products ranging from meat and poultry spreads, salami and ready-to serve meals to dietary products.
Kľúčové slová:
Potraviny, Mäsové Výrobky, Mäso, Nápoje, Hotové Jedlá, Nátierky, Tabakový Priemysel, Potravinársky Priemysel, Predajňa, Cereálie, Guláš, Boloňská Omáčka, Dolnozemský Guláš, Konzervá, Morca Della, Májka, Mäsové Nátierky, Nárezy, Zeleninové Nátierky
Pridajte obrázky

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Tatrakon, Spol. S R.o.!

Viete Tatrakon, Spol. S R.o.? Potom podeľte svoj názor.