Zberné Suroviny A.s, Levice

Zberné Suroviny A.s
Geňa 46
934 01 Levice
Nitriansky Kraj

Popis

Web stránka Zberné Suroviny A.s je

ZBERNÉ SUROVINY a.s. je spoločnosť so 60-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia. Po kapitálovom vstupe DEMONTA Trade SE sa rozšírili možnosti spolupráce s partnermi v rámci Európskeho spoločenstva. Nami vykonávané činnosti majú veľký celospoločenský význam v oblastiach zachovávania recyklovateľných zdrojov surovín a vytvárania pozitívnych ekologických podmienok. Za účinnej podpory a účasti všetkých pracovníkov organizácie budujeme systém manažerstva kvality.


Popis spoločnosti
Zberné suroviny a.s. je v jednou z najvýznamnejších dcérskych spoločností zoskupenia DEMONTA Trade SE. Na slovenskom trhu je dlhodobo etablovanou firmou (založená v roku 1948), zameranou na výkup, spracovanie a predaj recyklovateľných materiálov. Od vzniku pôsobila v rôznych organizačných formách v závislosti od vývoja slovenského hospodárstva. Majetkový vstup zoskupenia DEMONTA Trade SE, ktorý sa započal v roku 2007 bol ukončený na konci roku 2009, kedy sa DEMONTA Trade SE stala 100% vlastníkom Zberné suroviny a.s..
Od počiatku tohto vstupu dochádza k významnejšiemu rozvoju. Nové investície boli zamerané najmä na obnovu a skvalitnenie dopravnej a manipulačnej techniky, spracovateľských technológií a komplexný rozvoj prevádzok. Kvalitatívne zmeny nastali tiež v organizačnej štruktúre a v personálnom obsadení nosných profesií, čo sa odrazilo v značnom posilnení pozície spoločnosti na trhu druhotných surovín. Spoločnosť pôsobí v teritóriu celého Slovenska, ktoré má pokryté hustou sieťou takmer 140 výkupných miest, ktoré sú organizačne začlenené cca do 30 závodov.
Výkup a zber druhotných surovín zabezpečuje od obyvateľstva, z priemyselných zdrojov, z úradov, inštitúcií, obchodných reťazcov, zberných dvorov obcí a združení obcí, spoločností komunálneho typu, zo školského zberu a iných zdrojov. Základné princípy manažmentu všetkých spoločností holdingového koncernu sú najmä ústretové konanie voči obchodným partnerom, moderné spracovateľské technológie, dostatočné zázemie strojov a technologických zariadení a v neposlednej rade i špecifické know- how.
Kľúčové slová:
Zberné Suroviny, Zberový Papier, Zber Batérie, Zberanie Elektronické Zariadenia, Zber Sklo, Zber Farebné Kovy, Zber Odpad, Recyklovatelne Materiali, Zber Umelé Hmoty, Zberanie Odpady Z Plastov, Odpadového Skla, Neželezných Kovov, Odpadove Papiera, Zber Odpadok
Pridajte obrázky

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Zberné Suroviny A.s!

Viete Zberné Suroviny A.s? Potom podeľte svoj názor.

Obchody v okolí

 1. Kalné
  036 01  Martin
 2. Továrenská 210
  935 28  Tlmače
 3. Továrenská 51
  953 01  Zlaté Moravce
 4. Cintorínská 64
  942 01  Šurany
 5. Gúgska Cesta 132
  940 01  Nové Zámky