Rehab-Klinik, s.r.o. - Produkty - Ultrazvuk

Ultrazvuk

# 1
8EUR
Hlavnou príčinou je premena elektrickej energie vysoko frekvenčných prúdov na teplo a mechanickú energiu v ožarovanom tkanive. Je to pozdĺžne mechanické vlnenie s frekvenciou 0,75-3 MHz a intenzitou maximálne do 3W/cm2. Základnou aplikačnou formou je kontinuálna alebo pulzná aplikácia. Kontakt hlavice prístroja s tkanivom musí byť udržovaný kontaktným médiom, parafínovým olejom alebo vodivým gélom.

Druhé produkty