Bonum Salutem s.r.o. - Produkty - Liečebná telesná výchova

Liečebná telesná výchova

# 1
12EUR
/ 30 min
Lečebná telesná výchova tvorí najdôležitejšiu súčasť komplexnej rehabilitačnej liečby. Ide o cielené cvičenie zamerané na zväčšenie svalovej sily, rozsahu pohybu, zlepšenie koordinácie a celkovej kondície pacientov s traumatologickými a degeneratívnymi ochoreniami. Ďalej ponúka tipy cvičebných postupov, ktoré cielene riešia konkrétne pohybové problémy pacienta pod vedením skúsených fyzioterapeutov. Do LTV patrí postizometrická relaxácia, ktorá uvoľňuje svalstvo a zväčšuje rozsah pohybu v danom kĺbe, rotačné cvičenia zamerané na jednotlivé segmenty chrbtice, mäkké techniky, ktoré ovplvňujú reflexné zmeny kože, podkožia a svalov.

Druhé produkty