Rehab-Klinik, s.r.o. - Produkty - Interferenčné prúdy

Interferenčné prúdy

# 1
8EUR
Veľkou prednosťou tejto elektroliečby je, že nezaťažujú kožu ale ľahko prenikajú do hĺbky organizmu vďaka kapacitným vlastnostiam tkaniva. Pôsobia na princípe využitia interferencie dvoch stredno-frekvenčných prúdov priamo v tkanive, pričom jeden okruh má frekvenciu konštantnú a druhý voliteľne kolísavú. Pôsobí priamo na svaly, nervy, zlepšuje prekrvenie a výživu tkaniva. Na efekte sa podieľa predovšetkým vazodilatácia, analgézia a tonizácia tkaniva.

Druhé produkty