RUSTLER PROPERTY SERVICES SLOVAKIA s. r. o., Bratislava

RUSTLER PROPERTY SERVICES SLOVAKIA s. r. o.
MLYNSKÉ NIVY 71
821 05 Bratislava
Bratislavský Kraj

Ekonomické informácie

IČO
44 353 383
IČ DPH
2022677767

Popis

Web stránka RUSTLER PROPERTY SERVICES SLOVAKIA s. r. o. je

Našim základným cieľom je minimalizovať náklady na správu a prevádzku nehnuteľností, zvýšiť kvalitu starostlivosti o nehnuteľnosti a technické zariadenia v nich, a zároveň zabezpečiť maximálne pohodlie užívateľov objektu. Zárukou nášho úspechu v správe nehnuteľností je odborný personál, ktorý má dlhodobé skúsenosti v danej oblasti, prezentuje sa vysokou profesionalitou a flexibilitou, a zabezpečuje vysokú kvalitu služieb 24 hodín denne.

  1. Kontakt
  2. Referencie

Popis spoločnosti
Hlavný cieľ Správy nehnuteľností je, aby zabezpečila plynulú prevádzku danej nehnuteľnosti. Prioritou našej spoločnosti a jej hlavnou úlohou je zabezpečiť spokojnosť klienta pomocou zlepšenia hospodárnosti a optimalizáciu prevádzky spravovaného objektu.Pomocou našich služieb sa vaše bývanie stáva pohodlnejším, efektívnejším a kvalitnejším. Zárukou nášho úspechu v opravách a údržbách nehnuteľností je odborný personál, ktorý má dlhodobé skúsenosti v danej oblasti, prezentuje sa vysokou profesionalitou a flexibilitou, a zabezpečuje vysokú kvalitu služieb 24 hodín denne.
Popis spoločnosti v angličtine
With the help of our services, your quality of living improves and it becomes more comfortable and more effective. The guarantee for our success in repairing and maintenance of real estate properties is our team of highly qualified engineers, who have long term experience in their professional field, who demonstrate professionalism and flexibility and ensures high quality services during 24h each day! The main purpose of the Property Management is to ensure smooth operation of the property. The priority of our company and its main role is to ensure customer satisfaction by improving performance and optimizing the operation of the managed object. Our main objective is to minimize the costs of managing and operating the property, improve the quality of care for the property and its technical equipment, while ensuring maximum comfort for the users of the object. Guarantee of our success is our professional staff, who has long term experience in the field combined with high professionalism and flexibility, offering its high quality services 24 hours a day.
Kľúčové slová:
Upratovacie Služby, Úpravy Záhrad, Návrhy Záhrad
Pridajte obrázky

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre RUSTLER PROPERTY SERVICES SLOVAKIA s. r. o.!

Viete RUSTLER PROPERTY SERVICES SLOVAKIA s. r. o.? Potom podeľte svoj názor.