Ažd Projekt S.r.o. Žilina, Bratislava

aktualizované pred viac ako 2 rokmi

Popis

Garancia je zabezpečená zodpovednými projektantmi požadovanej odbornosti, ktorí sú v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí sú členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov.


Kľúčové slová:
Projektovanie Oznamovacej Techniky, Projektovanie Zabezpečovacej Techniky

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Ažd Projekt S.r.o. Žilina!

Viete Ažd Projekt S.r.o. Žilina? Potom podeľte svoj názor.