ŠTÚDIO NÁDEJ, n.o., Bratislava

ŠTÚDIO NÁDEJ, n.o.
CABLKOVA 3
821 04 Bratislava
Bratislavský Kraj

Ekonomické informácie

IČO
37 924 222

Popis

Web stránka ŠTÚDIO NÁDEJ, n.o. je

Štúdio Nádej, neinvestičný fond bol založený 29. novembra 2001 ako nezisková, všeobecno-prospešná organizácia. Od 1. novembra 2005 sa pretransformoval na neziskovú organizáciu.
Od 1. mája 2010 sme sa stali plátcami DPH. Zriaďovateľom je Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie.
Prostredníctvom médií ponúkame ľuďom životne dôležité rady v telesnej, duševnej, duchovnej a spoločenskej oblasti. Týmito snahami chceme prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, znižovaniu kriminality a viesť ľudí k pozitívnemu mysleniu.

  1. Fotogaleria
  2. Kontakt
  3. O Nás
  4. Obchodné Podmienky
  5. Služby

Popis spoločnosti
Naše prvé projekty boli zrealizované v kancelárskych priestoroch, ktoré vôbec nespĺňali požiadavky profesionálneho štúdia. V roku 1998 sme pripravovali v rámci celosvetového evanjelizačného satelitného programu NET98 slovenskú textovú grafiku a distribúciu viac ako 1000 videokaziet. O rok neskôr, v ďalšom evanjelizačnom programe NET99, sme okrem grafických úprav nahrávali slovenský simultánny preklad, následne kopírovali niekoľko desiatok sád videokaziet a distribuovali ich do rôznych miest Slovenska.
Jednotlivé relácie prijímané prostredníctvom satelitu boli digitálne spracované a do troch dní distribuované. Napriek provizórnemu prostrediu a poloprofesionálnej technike, boli výsledky vynikajúce.
Po založení štúdia ako právnickeho subjektu sme súčasne dostali priestory a financie na vybudovanie profesionálneho štúdia. Práce sme začali realizovať na jeseň roku 2001.
Kľúčové slová:
Kopírovanie, Grafický Design, Simultánny Preklad, Videostrih
Pridajte obrázky

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre ŠTÚDIO NÁDEJ, n.o.!

Viete ŠTÚDIO NÁDEJ, n.o.? Potom podeľte svoj názor.

Facebook