Zberné Suroviny A.s, Bardejov

Zberné Suroviny A.s
Pod Winbargom 4
085 01 Bardejov
Prešovský Kraj

Popis

Web stránka Zberné Suroviny A.s je

Nami vykonávané činnosti majú veľký celospoločenský význam v oblastiach zachovávania recyklovateľných zdrojov surovín a vytvárania pozitívnych ekologických podmienok. Za účinnej podpory a účasti všetkých pracovníkov organizácie budujeme systém manažerstva kvality. ZBERNÉ SUROVINY a.s.
je spoločnosť so 60-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia. Spoločnosť pôsobí v teritóriu celého Slovenska, ktoré má pokryté hustou sieťou takmer 140 výkupných miest, ktoré sú organizačne začlenené cca do 30 závodov.
Výkup a zber druhotných surovín zabezpečuje od obyvateľstva, z priemyselných zdrojov, z úradov, inštitúcií, obchodných reťazcov, zberných dvorov obcí a združení obcí, spoločností komunálneho typu, zo školského zberu a iných zdrojov.


Popis spoločnosti
Základné princípy manažmentu všetkých spoločností holdingového koncernu sú najmä ústretové konanie voči obchodným partnerom, moderné spracovateľské technológie, dostatočné zázemie strojov a technologických zariadení a v neposlednej rade i špecifické know- how. Majetkový vstup zoskupenia DEMONTA Trade SE, ktorý sa započal v roku 2007 bol ukončený na konci roku 2009, kedy sa DEMONTA Trade SE stala 100% vlastníkom Zberné suroviny a.s. Od počiatku tohto vstupu dochádza k významnejšiemu rozvoju. Nové investície boli zamerané najmä na obnovu a skvalitnenie dopravnej a manipulačnej techniky, spracovateľských technológií a komplexný rozvoj prevádzok.
Kvalitatívne zmeny nastali tiež v organizačnej štruktúre a v personálnom obsadení nosných profesií, čo sa odrazilo v značnom posilnení pozície spoločnosti na trhu druhotných surovín. Zberné suroviny a.s. je v jednou z najvýznamnejších dcérskych spoločností zoskupenia DEMONTA Trade SE.
Na slovenskom trhu je dlhodobo etablovanou firmou (založená v roku 1948), zameranou na výkup, spracovanie a predaj recyklovateľných materiálov. Od vzniku pôsobila v rôznych organizačných formách v závislosti od vývoja slovenského hospodárstva.Po kapitálovom vstupe DEMONTA Trade SE sa rozšírili možnosti spolupráce s partnermi v rámci Európskeho spoločenstva.
Kľúčové slová:
Zberne Druhotných Surovín, Zber Batérie, Zber Farebné Kovy, Recyklovatelne Materiali
Pridajte obrázky

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Zberné Suroviny A.s!

Viete Zberné Suroviny A.s? Potom podeľte svoj názor.

Obchody v okolí

 1. Bardejovská 40
  080 06  Prešov
 2. Magnezitárska 16
  040 01  Košice
 3. Tehelná 22
  052 01  Spišská Nová Ves
 4. Priemyselná 10
  071 01  Michalovce
 5. Hraničná 4942
  058 01  Poprad