Zberné Suroviny A.s., Žilina

Zberné Suroviny A.s.
Kragujevská 3
010 01 Žilina
Žilinský Kraj

Popis

Web stránka Zberné Suroviny A.s. je

ZBERNÉ SUROVINY a.s. je spoločnosť so 60-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia. Po kapitálovom vstupe DEMONTA Trade SE sa rozšírili možnosti spolupráce s partnermi v rámci Európskeho spoločenstva. Nami vykonávané činnosti majú veľký celospoločenský význam v oblastiach zachovávania recyklovateľných zdrojov surovín a vytvárania pozitívnych ekologických podmienok. Za účinnej podpory a účasti všetkých pracovníkov organizácie budujeme systém manažerstva kvality.


Popis spoločnosti
Zberné suroviny a.s. je v jednou z najvýznamnejších dcérskych spoločností zoskupenia DEMONTA Trade SE. Na slovenskom trhu je dlhodobo etablovanou firmou (založená v roku 1948), zameranou na výkup, spracovanie a predaj recyklovateľných materiálov. Od vzniku pôsobila v rôznych organizačných formách v závislosti od vývoja slovenského hospodárstva.
Majetkový vstup zoskupenia DEMONTA Trade SE, ktorý sa započal v roku 2007 bol ukončený na konci roku 2009, kedy sa DEMONTA Trade SE stala 100% vlastníkom Zberné suroviny a.s.. Od počiatku tohto vstupu dochádza k významnejšiemu rozvoju. Nové investície boli zamerané najmä na obnovu a skvalitnenie dopravnej a manipulačnej techniky, spracovateľských technológií a komplexný rozvoj prevádzok.
Kvalitatívne zmeny nastali tiež v organizačnej štruktúre a v personálnom obsadení nosných profesií, čo sa odrazilo v značnom posilnení pozície spoločnosti na trhu druhotných surovín.
Kľúčové slová:
Zberový Papier, Zber Batérie, Zberanie Elektronické Zariadenia, Zber Sklo, Zber Farebné Kovy, Zber Odpad, Zber Umelé Hmoty, Zberanie Odpady Z Plastov
Pridajte obrázky

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Zberné Suroviny A.s.!

Viete Zberné Suroviny A.s.? Potom podeľte svoj názor.

Obchody v okolí

 1. Horný Hričov 66
  013 42  Horný Hričov
 2. Žilinská 18
  017 01  Považská Bystrica
 3. Železničná 5
  017 01  Trenčín
 4. Skladová Cesta 2
  971 01  Prievidza
 5. Majerská Cesta 11
  974 01  Banská Bystrica