Zberné Suroviny A.s, Levice

Adresa:
Geňa 46
PSČ / miesto:
934 01 Levice
Kraj:
Nitriansky Kraj
Telefon:
036 6312690
Fax:
036 6305271
Web stránka:
E-mail:
Odoslať správu
Recenzia
Aktualizované viac ako 6 mesiaci dozadu | Táto je moja firma| Nahlásit chybné údaje

Web stránka

Popis

ZBERNÉ SUROVINY a.s. je spoločnosť so 60-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia. Po kapitálovom vstupe DEMONTA Trade SE sa rozšírili možnosti spolupráce s partnermi v rámci Európskeho spoločenstva. Nami vykonávané činnosti majú veľký celospoločenský význam v oblastiach zachovávania recyklovateľných zdrojov surovín a vytvárania pozitívnych ekologických podmienok. Za účinnej podpory a účasti všetkých pracovníkov organizácie budujeme systém manažerstva kvality.

Popis spoločnosti
Zberné suroviny a.s. je v jednou z najvýznamnejších dcérskych spoločností zoskupenia DEMONTA Trade SE. Na slovenskom trhu je dlhodobo etablovanou firmou (založená v roku 1948), zameranou na výkup, spracovanie a predaj recyklovateľných materiálov. Od vzniku pôsobila v rôznych organizačných formách v závislosti od vývoja slovenského hospodárstva. Majetkový vstup zoskupenia DEMONTA Trade SE, ktorý sa započal v roku 2007 bol ukončený na konci roku 2009, kedy sa DEMONTA Trade SE stala 100% vlastníkom Zberné suroviny a.s..
Od počiatku tohto vstupu dochádza k významnejšiemu rozvoju. Nové investície boli zamerané najmä na obnovu a skvalitnenie dopravnej a manipulačnej techniky, spracovateľských technológií a komplexný rozvoj prevádzok. Kvalitatívne zmeny nastali tiež v organizačnej štruktúre a v personálnom obsadení nosných profesií, čo sa odrazilo v značnom posilnení pozície spoločnosti na trhu druhotných surovín. Spoločnosť pôsobí v teritóriu celého Slovenska, ktoré má pokryté hustou sieťou takmer 140 výkupných miest, ktoré sú organizačne začlenené cca do 30 závodov.
Výkup a zber druhotných surovín zabezpečuje od obyvateľstva, z priemyselných zdrojov, z úradov, inštitúcií, obchodných reťazcov, zberných dvorov obcí a združení obcí, spoločností komunálneho typu, zo školského zberu a iných zdrojov. Základné princípy manažmentu všetkých spoločností holdingového koncernu sú najmä ústretové konanie voči obchodným partnerom, moderné spracovateľské technológie, dostatočné zázemie strojov a technologických zariadení a v neposlednej rade i špecifické know- how.

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Zberné Suroviny A.s!

Viete Zberné Suroviny A.s? Potom podeľte svoj názor.

Obchody v okolí


 1. Vzdialenosť: 3.50 km
  Kalné
  036 01  Martin

 2. Vzdialenosť: 12.73 km
  Továrenská 210
  935 28  Tlmače

 3. Vzdialenosť: 27.92 km
  Továrenská 51
  953 01  Zlaté Moravce

 4. Vzdialenosť: 34.00 km
  Cintorínská 64
  942 01  Šurany

 5. Vzdialenosť: 41.59 km
  Gúgska Cesta 132
  940 01  Nové Zámky