Zberné Suroviny A.s, Bardejov

Adresa:
Pod Winbargom 4
PSČ / miesto:
085 01 Bardejov
Kraj:
Prešovský Kraj
Telefon:
054 4883200
Fax:
054 4722209
Web stránka:
E-mail:
Odoslať správu
Recenzia
Aktualizované 2 mesiaci dozadu | Táto je moja firma| Nahlásit chybné údaje

Web stránka

Popis

Nami vykonávané činnosti majú veľký celospoločenský význam v oblastiach zachovávania recyklovateľných zdrojov surovín a vytvárania pozitívnych ekologických podmienok. Za účinnej podpory a účasti všetkých pracovníkov organizácie budujeme systém manažerstva kvality. ZBERNÉ SUROVINY a.s.
je spoločnosť so 60-ročnou tradíciou zameraná na výkup, odber, spracovanie a distribúciu odpadov za účelom ich zhodnotenia. Spoločnosť pôsobí v teritóriu celého Slovenska, ktoré má pokryté hustou sieťou takmer 140 výkupných miest, ktoré sú organizačne začlenené cca do 30 závodov.
Výkup a zber druhotných surovín zabezpečuje od obyvateľstva, z priemyselných zdrojov, z úradov, inštitúcií, obchodných reťazcov, zberných dvorov obcí a združení obcí, spoločností komunálneho typu, zo školského zberu a iných zdrojov.

Popis spoločnosti
Základné princípy manažmentu všetkých spoločností holdingového koncernu sú najmä ústretové konanie voči obchodným partnerom, moderné spracovateľské technológie, dostatočné zázemie strojov a technologických zariadení a v neposlednej rade i špecifické know- how. Majetkový vstup zoskupenia DEMONTA Trade SE, ktorý sa započal v roku 2007 bol ukončený na konci roku 2009, kedy sa DEMONTA Trade SE stala 100% vlastníkom Zberné suroviny a.s. Od počiatku tohto vstupu dochádza k významnejšiemu rozvoju. Nové investície boli zamerané najmä na obnovu a skvalitnenie dopravnej a manipulačnej techniky, spracovateľských technológií a komplexný rozvoj prevádzok.
Kvalitatívne zmeny nastali tiež v organizačnej štruktúre a v personálnom obsadení nosných profesií, čo sa odrazilo v značnom posilnení pozície spoločnosti na trhu druhotných surovín. Zberné suroviny a.s. je v jednou z najvýznamnejších dcérskych spoločností zoskupenia DEMONTA Trade SE.
Na slovenskom trhu je dlhodobo etablovanou firmou (založená v roku 1948), zameranou na výkup, spracovanie a predaj recyklovateľných materiálov. Od vzniku pôsobila v rôznych organizačných formách v závislosti od vývoja slovenského hospodárstva.Po kapitálovom vstupe DEMONTA Trade SE sa rozšírili možnosti spolupráce s partnermi v rámci Európskeho spoločenstva.

Recenzie

Buďte prvý kto napíše recenziu pre Zberné Suroviny A.s!

Viete Zberné Suroviny A.s? Potom podeľte svoj názor.

Obchody v okolí


 1. Vzdialenosť: 31.03 km
  Bardejovská 40
  080 06  Prešov

 2. Vzdialenosť: 60.61 km
  Magnezitárska 16
  040 01  Košice

 3. Vzdialenosť: 66.76 km
  Tehelná 22
  052 01  Spišská Nová Ves

 4. Vzdialenosť: 75.63 km
  Priemyselná 10
  071 01  Michalovce

 5. Vzdialenosť: 77.29 km
  Hraničná 4942
  058 01  Poprad